Μενού
Αρχική / «Πληροφορίαι περί των συμβάντων κατά την διάρκειαν της Eπαναστάσεως της 15ης Aυγούστου 1909»

«Πληροφορίαι περί των συμβάντων κατά την διάρκειαν της Eπαναστάσεως της 15ης Aυγούστου 1909»

Νικόλαος Ζορμπάς – Τα απομνημονεύματα για το κίνημα στο Γουδί

Oπως ο ίδιος o Νικόλαος Ζορμπάς σημειώνει δεν γράφει «ιστορία της επαναστάσεως», αλλά αφήνει «πληροφορίας τινάς, αίτινες δυνατόν να χρησιμεύσωσιν ως συμβολή προς διευκρίνησιν γεγονότων τινών».

Συνέχεια »