Μενού
Αρχική / ποσοστά

ποσοστά

H Απορρόφηση με τα πολλά πρόσωπα !!

Οι μηχανισμοί με τους οποίους μπορείς να "παραπλανήσεις" μία Ομάδα Ανθρώπων ή και ολόκληρη την κοινωνία είναι ελάχιστοι . Οι πιο γνωστοί τρόποι είναι η παραπλανητική διαφήμιση , η κατευθυνόμενη προπαγάνδα , η έλλειψη πληροφόρησης κ.λ.π . Ομως ο πιο "καλλιτεχνικός" τρόπος είναι (γενικά) τα Ποσοστά που διαβαθμίζονται σε μία κλίμακα τιμών .

Συνέχεια »