Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Τραπεζικοί Υπολογισμοί / Υπολογισμός επιτοκίου (δανείου ή κατάθεσης)

Υπολογισμός επιτοκίου (δανείου ή κατάθεσης)

Υπολογισμός Επιτοκίου περιόδου
Αρχική Ημερομηνία (μορφή XX/XX/XX)
Τελική Ημερομηνία (μορφή XX/XX/XX)
Ποσό / Κεφάλαιο (μορφή ΧΧΧΧΧ,ΧΧ)
Τόκοι περιόδου (μορφή ΧΧΧΧΧ,ΧΧ)
Επιτόκιο σε ετήσια Βάση
- Βάση Υπολογισμού έτος 365 ημερών
- Υποθέτουμε ότι το Κεφάλαιο και το επιτόκιο δεν μεταβλήθηκαν .

Αφήστε μια απάντηση