Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Τραπεζικοί Υπολογισμοί / Υπολογισμός κεφαλαίου (δανείου ή κατάθεσης)

Υπολογισμός κεφαλαίου (δανείου ή κατάθεσης)

Ακόμα και εάν μεταβάλλεται το ποσό του Κεφαλαίου στην υπό εξέταση περίοδο (πχ το υπόλοιπο που χρωστάτε σε ένα κεφάλαιο κίνησης ή το υπόλοιπο του ταμιευτηρίου σας κλπ) το αποτέλεσμα θα σας δείξει το Μέσο Σταθμισμένο υπόλοιπο (του δανείου ή της κατάθεσης σας) για όλη την υπό εξέταση περίοδο βοηθώντας σας να εξάγεται πολύ χρήσιμα συμπεράσματα (ιδιαίτερα στα κεφάλαιο κίνησης που δανείζεστε από μία Τράπεζα)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Αρχική Ημερομηνία (μορφή XX/XX/XX)
Τελική Ημερομηνία (μορφή XX/XX/XX)
Τόκοι περιόδου (μορφή ΧΧΧΧΧ,ΧΧ)
Επιτόκιο περιόδου (σε ετήσια Βάση)
Ποσό - Κεφάλαιο
- Βάση Υπολογισμού έτος 365 ημερών
- Υποθέτουμε ότι το Επιτόκιο στην υπό εξέταση περίοδο (πχ τρίμηνο ή εξάμηνο ή έτος) δεν μεταβλήθηκε

Αφήστε μια απάντηση