Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Τραπεζικοί Υπολογισμοί / Υπολογισμός τόκων (δανείου ή κατάθεσης)

Υπολογισμός τόκων (δανείου ή κατάθεσης)

Υπολογισμός Τόκων περιόδου
Αρχική Ημερομηνία (μορφή XX/XX/XX)
Τελική Ημερομηνία (μορφή XX/XX/XX)
Ποσό / Κεφάλαιο (μορφή ΧΧΧΧΧ,ΧΧ)
Επιτόκιο σε ετήσια Βάση (μορφή ΧΧ,ΧΧ)
Τόκοι περιόδου
- Βάση Υπολογισμού έτος 365 ημερών
- Υποθέτουμε ότι το Κεφάλαιο και το Επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα

Αφήστε μια απάντηση