Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Επιστημονικοί Υπολογισμοί / Μέσος Όρος – Μέση Τιμή υπολογισμός

Μέσος Όρος – Μέση Τιμή υπολογισμός

Επεξηγήσεις : Καταχωρείτε τον κάθε αριθμό στο πρώτο
πεδίο και κάντε κλικ στο "καταχώρηση" , Οταν τελειώσετε με τις
προσθήκες κάντε κλικ στο "Υπολογισμός" .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


πχ 8 ή 8.5 και όχι 8,5Η βάση με τις καταχωρήσεις προς υπολογισμό του Μέσου Όρου .
Μετακινείστε τις "μπάρες" για να δείτε και τις υπόλοιπες καταχωρήσεις .


   1. Ο Μέσος Ορος όλων των τιμών είναι :

   2. Από

καταχωρήσεις ,

   3. Aθροίσματος

(σύνολο όλων)

 

Ορισμένα χρήσιμα στατιστικά :

Ο πρώτος αριθμός που καταχωρήσατε είναι ο :

Ο τελευταίος αριθμός που καταχωρήσατε είναι ο :

Ο μικρότερος αριθμός που καταχωρήσατε είναι ο :

Ο μεγαλύτερος αριθμός που καταχωρήσατε είναι ο :

Ο Μέσος όρος του πρώτου αριθμού και του τελευταίου που καταχωρήσετε είναι :

Ο Μέσος όρος του μεγαλύτερου και του μικρότερου αριθμού που καταχωρήσετε είναι :

 


Αφήστε μια απάντηση