Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Υπολογισμοί Ημερών & Αριθμών / Αριθμολογία & ερμηνεία Ονοματεπώνυμου

Αριθμολογία & ερμηνεία Ονοματεπώνυμου

Σχόλια

Η χρησιμότητα των αριθμών προηγείται χρονολογικά των γραμμάτων και η φιλοσοφία της Αριθμολογίας είναι πολύ παλιά. Οι αριθμοί κι οι αριθμητικές αξίες των γραμμάτων αναλύθηκαν για τα συμβολικά τους νοήματα και τους μεταφυσικούς κραδασμούς τους. Ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι η ανάλυση του ονόματος του ατόμου, καθώς το όνομα περικλείει τα πλέον σημαντικά κλειδιά για τα γνωρίσματα του χαρακτήρα και τις προδιαθέσεις των ψυχολογικών δομήσεων.
Ο βασικός τύπος της αριθμολογίας περικλείει το άθροισμα των αριθμών της ημερομηνίας της γέννησης μαζί με το έτος γέννησης, για να δώσει έναν απλό αριθμό, το “μονοπάτι της ζωής”. Συνεπώς το άθροισμα των ισοδύναμων γραμματοαριθμητικών αποδόσεων του αλφαβήτου για να επιτευχθεί ένας απλός αριθμός της “έκφρασης” του προσώπου.
Πυθαγόρας, ο Δάσκαλος των μαθηματικών της Αρχαίας Ελλάδας, του οποίου τα θεωρήματα της γεωμετρίας είναι ακόμα χρήσιμα στους τωρινούς μελετητές, ήταν επίσης ένας μεγάλος διδάσκαλος της Αριθμολογίας. Το Πυθαγόρειο σύστημα της Αριθμολογίας χρησιμοποιούσε τον ακόλουθο πίνακα για να βρεθούν οι αριθμολογικές αξίες κάθε γράμματος.


Αντιστοιχεία αριθμών με γράμματα
123456789
ΑΒΓΔΕZHΘ
ΙΚΛΜΝΞΟΠΡ
ΣΤΥΦ ΧΨΩ

 

 

Πηγές

Μόνο για την ερμηνεία τα αποτελεσμάτων : oroskopos.gr


Αφήστε μια απάντηση