Μενού
Αρχική / Υπολογισμοί / Pc, Web, Internet & Adsl Tools / Μετατροπή KB – MB – GB και TB

Μετατροπή KB – MB – GB και TB

Επεξηγήσεις : Συμπληρώστε τα κελιά ανάλογα (διαγώνια) . Παράδειγμα εάν γνωρίζετε πχ τα Mega Byte θα γράψετε στην τρίτη στήλη τον αριθμό των mb και αυτόματα θα υπολογιστούν = μετατροπή τα bytes - kilo bytes - giga bytes και tera bytes . Τα δεκαδικά - η υποδιαστολή με «,» και όχι «.»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Bits - Bytes
KB (Kilo Byte)
MB (Mega Byte)
GB (Giga Byte)
TB (Tera Byte)

Bits – Bytes

– Κάθε “0” ή “1” ονομάζεται bit. Η λέξη bit είναι σύντμηση των λέξεων binary digit (δυαδικό ψηφίο).

Ο χαρακτηρισμός “δυαδικό” προέρχεται από το δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Το bit αποτελεί την ελάχιστη μονάδα μέτρησης.

Μια ομάδα αποτελούμενη από οκτώ bits ονομάζεται byte (ή ψηφιομάδα).

Η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας που μπορούμε να δούμε εμείς στον υπολογιστή καταλαμβάνει ένα byte μνήμης.

Αφού κάθε bit μπορεί να πάρει 2 διαφορετικές τιμές (0 ή 1), κάθε byte που αποτελείται από 8 bits μπορεί πάρει 28=256 διαφορετικές τιμές.

Η ποσότητα πληροφορίας του ενός byte είναι πολύ μικρή και συνεπώς χρησιμοποιούμε κάποια πολλαπλάσια της ποσότητας αυτής.

  • Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται είναι:

  • 1 KB (Kilo Byte) είναι 210=1024 bytes
  • 1 MB (Mega Byte) είναι 220=1024 KB
  • 1 GB (Giga Byte) είναι 230=1024 MB
  • 1 TB (Tera Byte) είναι 240=1024 GB

Αφήστε μια απάντηση