Μενού

Εγκυμοσύνη και sex

Με την προϋπόθεση ότι έχετε μια φυσιολογική εγκυμοσύνη, συνεχίστε να το κάνετε
μέχρι να σπάσουν τα νερά. Άστε που μπορεί να είνα καλύτερο από ποτέ. Ευτυχώς για
τις περισσότερες είναι απολύτως ασφαλές, αν και μπορεί να τους φανεί λίγο
ενοχλητικό όσο προχωρά η εγκυμοσύνη. Ενώ όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να
αποδεικνύουν πως το σεξ είναι γενικώς απαγορευμένο τους μήνες της κύησης. Ο
πλέον ειδικός για να σας πει τι πρέπει να κάνετε είναι ο γυναικολόγος σας, με
τον οποίο στο εξής πρέπει να διατηρείτε στενή σχέση και να του εμπιστεύεστε κάθε
προβληματισμό ή απορία χωρίς ντροπές.


Αφήστε μια απάντηση